حمایت از تولید مانع خروج ارز از کشور می شود - ملت بیدار آنلاین

حمایت از تولید مانع خروج ارز از کشور می شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تولید، پایه استقلال و توسعه و مشخص‌کننده جایگاه یک کشور در دنیا است، گفت: باید با حمایت از تولید داخل از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

بالا