حماس: نبرد آتی دفاع از قدس نقطه عطفی در تاریخ مناقشه با اسرائیل است - ملت بیدار آنلاین

بالا