حقوق و مزایای کارکنان دیوان از ابتدای سال ۹۷در سامانه حقوق ثبت شده است - ملت بیدار آنلاین

حقوق و مزایای کارکنان دیوان از ابتدای سال ۹۷در سامانه حقوق ثبت شده است

روابط عمومی دیوان محاسبات در واکنش به ادعای رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره عدم ثبت اطلاعات دیوان محاسبات در سامانه حقوق و مزایای کارکنان، گفت: از زمان راه‌اندازی سامانه مذکور و با وجود نواقص متعدد در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ اقدام کرده است.

بالا