حقوق دولتی - ملت بیدار آنلاین

سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسؤولان قضایی کرمان؛ از سنگ‌اندازی دستگاه‌ها برای فعالان اقتصادی تا حمایت قضایی از تولیدکنندگان

سنگ‌اندازی بی‌حساب و کتاب بعضی از دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی و از سویی عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان در راستای اشتغالزایی از مهترین محورهای سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسؤولان قضایی استان کرمان بود.

بالا