حقوق بشر در عربستان - ملت بیدار آنلاین

خروج آل‌سعود از مدار کنترل؛ وقتی غرب برای حکمرانی خشن به عربستان چراغ سبز نشان می‌دهد

پایگاه خبری-تحلیلی «عربی۲۱» در گزارشی ضمن بررسی روند صدور احکام قضایی بی‌سابقه در عربستان تاکید کرد که غرب و واشنگتن با ضعف و بی‌مسئولیتی در قبال ریاض، به حکمرانی خشن سعودی چراغ سبز نشان دادند.

خروج آل‌سعود از مدار کنترل؛ وقتی غرب برای حکومت وحشیانه به عربستان چراغ سبز نشان می‌دهد

پایگاه خبری-تحلیلی «عربی۲۱» در گزارشی ضمن بررسی روند صدور احکام قضایی بی‌سابقه در عربستان تاکید کرد که غرب و واشنگتن با ضعف و بی‌مسئولیتی در قبال ریاض، به حکومت وحشیانه سعودی برای این سیاست تهاجمی چراغ سبز نشان دادند.

بالا