حفظ تمامیت ارضی کشورها و عدم حملات نظامی شکل‌بندی جدیدی از تعاملات را در منطقه رقم خواهد زد - ملت بیدار آنلاین

حفظ تمامیت ارضی کشورها و عدم حملات نظامی شکل‌بندی جدیدی از تعاملات را در منطقه رقم خواهد زد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تروریست‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود در منطقه برسند اما همچنان اقدامات ایذایی دارند، گفت: از این رو کشورهای منطقه باید حامی یکدیگر بوده و از دخالت کشورهای بیگانه جلوگیری کنند.

بالا