حضور وزیر کار در کمیسیون برای ارائه گزارش در مورد آخرین وضعیت تولید دارو و پرداخت مطالبات صنایع دارویی - ملت بیدار آنلاین

حضور وزیر کار در کمیسیون برای ارائه گزارش در مورد آخرین وضعیت تولید دارو و پرداخت مطالبات صنایع دارویی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هفته آینده کمیسیون بهداشت مجلس به منظور ارائه گزارش در مورد آخرین وضعیت تولید دارو و پرداخت مطالبات صنایع دارویی، شرکت های پخش، دانشگاه های علوم پزشکی و داروخانه ها حضور می یابد.

بالا