حضور ارتش در مرزها به‌معنای اشراف اطلاعاتی است، نه وجود تهدید علیه نظام - ملت بیدار آنلاین

بالا