حضرت زینب - ملت بیدار آنلاین

پای درس آقا| زینب کبری(س) نشان داد، یک زن چگونه در قله می‌‌ایستد

مقام معظم رهبری می‌فرماید: حماسه‌ای که زینب (س) به‌وجود آورد، احیاکننده و نگه‌دارنده‌ عاشورا شد. عظمت کار زینب (س) را نمی‌شود در مقایسه‌ با بقیّه‌ حوادث بزرگ تاریخ سنجید؛ باید آن را با عاشورا سنجید؛ و انصافاً این دو عدل یکدیگرند.

زن مسلمان به کدام زینب باید اقتدا کند؟

کدام زینب باید الگو و نمونه زن مسلمان معرفی شود؟ زینبی که اسیر غم و گریه است و تمام دوران اسارت چون سایر اسرای عالم در برابر فاتحان سر خم آورده؟ یا زینبی که عزتمندانه خود لباس رزم‌ بر تن فرزندان می‌کند و روانه میدان نبرد کرده است؟

بالا