حسین مرعشی - ملت بیدار آنلاین

خاطره‌گویان هاشمی کاش شرمندگی می‌آموختند

حسین مرعشی در ادامه تاکتیک خاطره‌گویی از مرحوم هاشمی گفته است: «هرچه می‌کشیم از این تفکر انقلابی است. این تفکر انقلابی که ذهن همه ما را مشغول کرده، همه ما مرغ‌مان یک‌پا دارد و در سیاست اصلا این حرف‌ها درست نیست».

بالا