حسین محمد صالحی دارانی - ملت بیدار آنلاین

عوامل ناکامی در کنترل آلودگی هوا از نگاه یک عضو کمیسیون امورداخلی

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: عدم توجه به سند آمایش صنعت و بی توجهی به اقدامات پیش بینی شده در قانون برای جلوگیری از تمرکز جمعیت در کلانشهرها دست به دست هم داده تا روز به روز بر آلودگی هوای کلانشهرها افزوده شود و مدیران ناتوان نیز با سوءاستفاده از این وضعیت به سمت کسب درآمد برای دستگاه ها حرکت کنند.

بالا