حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی - ملت بیدار آنلاین

بیش از ۶۰درصد اعتبارات سفر رییس جمهور به آذربایجان غربی تخصیص یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت:مصوبات سفر دولت مردمی و انقلابی به استان آذربایجان غربی به رفع نابرابری‌های منطقه ای استان کمک خواهد کرد و نقشه راهی برای توسعه منطقه ای و عدالت محوری است.

بالا