حسین زرین جویی - ملت بیدار آنلاین

روایت هجمه لیدرهای اغتشاشات بر کمدین لرستانی/ کسانی که حسین زرین‌جویی را به دروازه مرگ رساندند

حسین زرین‌جویی هنرمند فقید لرستانی با وجود فشار و هجمه فراوان ضد انقلاب هرگز حاضر نشد در زمین آنها بازی کند و مطابق خواسته آنها پست و استوری بگذارد. همین باعث عصبانیت وحوش مجازی و عوامل ضد ملت ایران از او شد و آنها نهایتا این هنرمند مردمی را به باد آماج حملات خود گرفتند و با تفکرات تندرویانه و اعمال ناجوانمردانه خود حسین را در مسیر خداحافظی از این دنیا قرار دادند.

بالا