حسین ردایی - ملت بیدار آنلاین

آیت‌الله ردایی: اعدام «چاره ناچاری» است/ احکام الهی برای خوشایند و بدآیند کسی عوض نمی‌شود

مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که اعدام «چاره ناچاری» است. به این معنا گاهی اولویت‌های اجتماعی و حفظ حیات اجتماعی از بعد مادی و معنوی چاره‌ای را جز برخورد قاهرانه اعدام باقی نمی‌گذارد.

بالا