حسین جلالی - ملت بیدار آنلاین

نشست تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر صمت/ جلالی: نمایند‌ه‌های حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع شدند

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز نشستی با حضور جمعی از نمایندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل کمیسیون اصل ۹۰ برگزار و در این جلسه بر حمایت از وزیر صمت تاکید شد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر حمایت ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز وزیر صمت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ماجرای استیضاح تاکید کرد

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز نشستی با حضور جمعی از نمایندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل کمیسیون اصل ۹۰ برگزار و در این جلسه بر حمایت از وزیر صمت تاکید شد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر حمایت خود ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز وزیر صمت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ماجرای استیضاح تاکید کرد

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز نشستی با حضور جمعی از نمایندگان و وزیرصنعت، معدن و تجارت در محل کمیسیون اصل ۹۰ برگزار و در این جلسه بر حمایت از وزیر صمت تاکید شد.

بالا