حسینی: دولت را با خزانه خالی و کلی بدهی تحویل گرفتیم / آینده روشنی در پیش است - ملت بیدار آنلاین

حسینی: دولت را با خزانه خالی و کلی بدهی تحویل گرفتیم / آینده روشنی در پیش است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه آیت الله رئیسی دولت را با کلی بدهکاری تحویل گرفته، گفت: ‌اگر در گذشته می گفتند خزانه خالی تحویل گرفتیم ما باید بگوییم که علاوه بر آن دولت را با قرض فراوان تحویل گرفتیم.

بالا