حسن نوروزی - ملت بیدار آنلاین

مصوبه کمیسیون قضایی مجلس/ دارایی شرکت‌های ورشکسته برای پرداخت مطالبات طلبکاران به مزایده گذاشته می‌شود

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون قضایی، شرکت‌های عمومی یا خصوصی، تجاری و بازرگانی که ورشکست می‌شوند، اموال‌شان برای پرداخت مطالبات طلبکاران به مزایده گذاشته می‌شود.

بالا