حسن ملکی زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - ملت بیدار آنلاین

بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در بوشهر ساخته می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به موافقت گرفته شده استان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی بوشهر که ترکیبی از بیمارستان عمومی و تخصصی است تلاش می‌شود بعنوان یکی از مصوبه های سفر دولت به استان بوشهر مطرح شود.

بالا