حسن رزاقی - ملت بیدار آنلاین

روایت بانوی کارآفرینی که غرق در گل و زیبایی است/ نمی‌خواهم درجا بزنم

خانم شکراللهی بانوی کارآفرین مازندرانی می‌گوید؛ ابتدای کارم با علاقه بود ولی در ادامه باتوجه به درآمد خوب به کارآفرینی خانوادگی تبدیل شد، به‌طوری‌که درحال حاضر معیشت چندین خانواده با این کار می‌چرخد و اکنون دو پسر و همسرم و همچنین ۸ نیرو در کنارشان فعالیت می‌کنند.

روایت بانوی کارآفرینی که غرق در گل و زیبایی است

خانم شکراللهی بانوی کارآفرین مازندرانی می‌گوید؛ ابتدای کارم با علاقه بود ولی در ادامه باتوجه به درآمد خوب به کارآفرینی خانوادگی تبدیل شد، به‌طوری‌که درحال حاضر معیشت چندین خانواده با این کار می‌چرخد و اکنون دو پسر و همسرم و همچنین ۸ نیرو در کنارشان فعالیت می‌کنند.

بالا