حزب اتحاد ملت - ملت بیدار آنلاین

از شعار به نفع اسرائیل تا تظاهر به طرفداری از سردار سلیمانی؟!

باید به آقای شکوری راد یادآور شد که کسی دنبال مصادره شهید سلیمانی نیست اما مکتب آن شهید در کنار همه جاذبه‌های قوی‌اش، دارای چنان دافعه‌های قدرتمندی است که جریان‌های نفاق و تروریست‌های شخصیتی را در جبهه مقابل سردار جایابی می‌کند.

بالا