حزب‌الله - ملت بیدار آنلاین

حزب‌الله لبنان چگونه رژیم صهیونیستی را در ماجرای گازی به زانو درآورد؟

حزب‌الله لبنان ثابت کرده است در تمامی لحظاتی که دولت مرکزی لبنان برای تأمین منافع عمومی کشور به کمک نیاز داشته باشد، حتماً پشتیبان دولت و مردم این کشور خواهد بود، مسئله میادین مشترک گازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

ملت بیدار آنلاین

لبنان با سیطره بر دو منطقه گازی قانا و کاریش در واقع بر سه چهارم این منطقه غنی تسلط پیدا کرده است و می‌تواند به ‌هاب گازی مدیترانه تبدیل شود. یعنی هدفی که اسرائیل در سرمی‌پروراند، لبنانی‌ها می‌توانند از آن خود کنند.

بالا