حرف گوش کن - ملت بیدار آنلاین

تحقیق مدرسه‌ای| حرف گوش‌کن هستی؟

تحقیق ما نشان می‌دهد که تقریبا نصف دانش‌آموزان، خودشان را حرف گوش کن و نصف دیگر خودشان را حرف گوش نکن می‌دانند. اما بیشتر بچه‌ها معتقدند که اگر حرف گوش کنند، بهتر است.

بالا