حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به جز برای دارو و گندم/ ۴.۵ میلیون تومان حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ - ملت بیدار آنلاین

بالا