حدود ۴ و نیم میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی خریداری می‌شود - ملت بیدار آنلاین

بالا