حجم روابط تجاری ایران و اوکراین تناسبی با ظرفیت‌های موجود ندارد - ملت بیدار آنلاین

بالا