حجت الاسلام قدرتی - ملت بیدار آنلاین

موضوع استقلال دستگاه قضایی باید جدی گرفته شود

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع استقلال دستگاه قضایی را باید جدی بگیریم، گفت: مظلومیت قوه‌ در مسائل کلان و سیاست گذاری‌ها را درک می‌کنم، امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

موضوع استقلال دستگاه قضایی باید جدی گرفته شود

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع استقلال دستگاه قضایی را باید جدی بگیریم، گفت: مظلومیت قوه‌ در مسائل کلان و سیاست گذاری‌ها را درک می‌کنم، امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

بالا