حجت الاسلام طائب - ملت بیدار آنلاین

طائب: هویت انقلاب اسلامی در حال تبدیل شدن به یک هویت جهانی است

حجت الاسلام طائب با بیان اینکه جبه استکبار اعتراف کرده است که هویت انقلاب اسلامی در حال تبدیل شدن به یک هویت جهانی است گفت: تخلیه هیجانات و خشونت علیه حاکمیت و طرفداران نظام و نیز معرفی لیدر داخلی برای فتنه یا انحراف از دیگر گام های هویت زایی است.

طائب: آمریکا بدنبال مخدوش کردن هویت پیشرفت ایران است/ هویت انقلاب اسلامی در حال تبدیل شدن به یک هویت جهانی است

حجت الاسلام طائب با بیان اینکه جبه استکبار اعتراف کرده است که هویت انقلاب اسلامی در حال تبدیل شدن به یک هویت جهانی است گفت: تخلیه هیجانات و خشونت علیه حاکمیت و طرفداران نظام و نیز معرفی لیدر داخلی برای فتنه یا انحراف از دیگر گام های هویت زایی است.

بالا