حبیب حی بر - ملت بیدار آنلاین

حال دو مجروح اغتشاشات اخیر خوزستان هنوز پایدار نیست/ پدر کیان باید تحت دو جراحی دیگر قرار گیرد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در پی اغتشاشات اخیر ۱۴ بیمار در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز بستری هستند که شرایط دو نفر از این تعداد هنوز پایدار نیست.

بالا