حادثه تروریستی - ملت بیدار آنلاین

روایت مجروح حادثه شاهچراغ؛ صدای بی‌امان شلیک، فضای ملکوتی حرم را در هم شکست

هنگام حمله تروریستی به حرم شاهچراغ، از صدای شلیک گلوله که ترس و وحشت را جایگزین آرامش کرده بود سراسیمه به گوشه‌ای پناه برده بود و دیگران را به آرامش دعوت می‌کرد، بی‌خبر از اینکه آن تروریست داعشی قصد جانشان را کرده و آرامش در آن موقعیت معنایی ندارد.

بهادری‌جهرمی: تروریست‌ها با آتش اغتشاش‌گران، مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند

سخنگوی دولت تاکید کرد: تروریست‌ها در شاهچراغ به پشتوانه دیکتاتورهای رسانه‌ای که خشونت و ترور را ترویج می‌دهند و با آتش اغتشاش‌گران که امنیت را سلب می‌کنند، کودکان، زنان و مردان بی‌گناه را به شهادت رساندند.

بالا