حادثه تروریستی شیراز - ملت بیدار آنلاین

روایت کودک ۲ ساله‌ای که گلوله کور تکفیر از بدنش عبور کرد/ التماس دعای پدر راستین از مردم

راستین می‌بایست اولین سفرش به شیراز را به خوبی روایت کند، اما حالا تا عمر دارد راوی قصه تلخ «ترور» خواهد بود، راوی فریادهای برخواسته از وحشت زائران، راوی دویدن‌های این طرف و آن طرف کودکان و روای جنایتی به نام «ترور».

آخرین وضعیت از حال ۳ زائر مصدوم اراکی واقعه تروریستی شیراز/ راستین راوی «ترور» می‌شود

راستین می‌بایست اولین سفرش به شیراز را به خوبی روایت کند، اما حالا تا عمر دارد راوی قصه تلخ «ترور» خواهد بود، راوی فریادهای برخواسته از وحشت زائران، راوی دویدن‌های این طرف و آن طرف کودکان و روای جنایتی به نام «ترور».

بالا