حاج حمید تقوی فر - ملت بیدار آنلاین

ژنرال مو خاکستری/ مبارزی که سی و یک سال روزه بود!

می‌دونستم که سهم من و دخترا از حاج حمید یه روزی میشه جدایی. اما دلم نمی‌خواست باور کنم. خودمو گول میزدم. میگفتم حالا که موهای ژنرال، خاکستری شده و هنوز پیشمونه، پس حتما درِ باغ شهادت به روش بسته‌ست!

بالا