حاج حسن طهرانی مقدم - ملت بیدار آنلاین

پدر موشکی ایران چگونه جاودانه شد؟/ غیرممکن‌ها با اعتماد بی‌ چون و چرای «حاج حسن» به جوانان ممکن شد

باورش برایم سخت بود تکه‌ای از دست یکی از همکاران با لباس کار… موج انفجار بدن‌ها را تکه تکه کرده بود و باران دست و پا در هوا پخش بود، نمی‌توانستم نفس بکشم اصلا مغزم اتصالی کرده بود و هیچ چیز نمی‌فهمیدم تا دم سوله رفتم، از داخل صدای آه و ناله و کمک می‌آمد.

بالا