حاجی بابایی - ملت بیدار آنلاین

اجرای پروژه مشترک ساخت و بازیافت هواپیما در همدان

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به احداث پروژه مهم و استراتژیک بازیافت هواپیما در همدان گفت: این پروژه بین اصفهان و همدان مشترک خواهد بود به نحوی که ساخت در اصفهان و بازیافت در همدان انجام خواهد شد.

بالا