جو بایدن - ملت بیدار آنلاین

روزهای پرتلاطم و مهم خاورمیانه

روسیه با کنترل بازار انرژی خاورمیانه و نفوذ در کشور های این منطقه و چین با همکاری های چند جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… با کشور های خاورمیانه، به دنبال آن هستند تا در این گذار احتمالی چهره سیاسی منطقه خاورمیانه، بیشترین سهم را از آن خود کنند. در این بین، ایران نقشی حیاتی برای آن ها دارد که باید بیشترین بهره را در جهت منافع کشور، از شرایط پیش آمده برد. 

رقص ارّه بن سلمان و بایدن!

به گزارش ملت بیدار آنلاین و به نقل از سایت خبری پرسون: به گزارش پرسون، در حاشیه سفر بایدن به عربستان، واشنگتن پست کارتونی از رقص شمشیر بایدن در کنار بن سلمان منتشر کرد که بایدن در میان مقامات سعودی شمشیر به دست دیده می‌شود در حالی که در دستان ولیعهد عربستان (ام بی اس)

آخرین تیر ترکش

سفر بایدن به خاورمیانه را باید به عنوان آخرین تیر ترکش نه در جهت آغاز درگیری بلکه در جهت جلوگیری از درگیری دانست.

بالا