جوزپ بورل - ملت بیدار آنلاین

کنعانی خطاب به بورل: جهان چند قطبی پشت در است

سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: استعاره باغ/جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می‌دهد.‏آن دوران به سر آمده و جهان چندقطبی پشت در است.

بالا