جوان اردبیلی - ملت بیدار آنلاین

تحصیل در کانادا و خدمت در وطن/ صنعتگر اردبیلی که هزاران نفر را شاغل می‌کند

حسین بداعتی، صنعتگر برجسته کشور علاوه بر تولید آثار زینتی و ارزشمند، به تعلیم هنرجو و انتقال دانش و صنعت خود به هنرجویان سراسر کشور می‌پردازد؛ وی علی‌رغم تحصیل در کانادا، به‌خاطر عشق به وطن در کشورش بازگشت.

بالا