جوانی جمعیت - ملت بیدار آنلاین

کاهش شدید جمعیت هویت مازندران را تهدید می کند

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار مازندران با بیان این که هویت مازندران با کاهش شدید جمعیت مورد تهدید جدی است گفت: باید برای حفظ تاریخ و هویت مازندران در حوزه جوانی جمعیت کار اساسی صورت گیرد.

بالا