جوانان بازوان قوی در حکمرانی هستند - ملت بیدار آنلاین

جوانان بازوان قوی در حکمرانی هستند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس،گفت: در صورت قرار گرفتن آمار و اطلاعات در اختیار گروه‌ها، جوانان می‌توانند بازوان قوی در تصمیم‌گیری‌ها در حکمرانی کشور باشند.

بالا