جهاد سازندگی - ملت بیدار آنلاین

لیبرال‌ها سال ۶۲‌ دنبال قطع ارتباط امام با امت در نهادهای مردمی بودند/‌ فرمان‌ تشکیل بسیج سازندگی جهاد را زنده کرد‌

مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی گفت: جریان لیبرال سال ۶۲ تلاش کرد جریانات مردمی نظیر جهاد را به دولت گره بزند و ارتباط امام با امت را در این نهادها قطع کند، این جریان تلاش کرد جهاد سازندگی را تخریب کند اما فرمان تشکیل بسیج سازندگی در سال ۷۹ از سوی رهبر انقلاب، جهاد را زنده کرد.

بالا