جهاد سازندگی احیا می‌شود - ملت بیدار آنلاین

جهاد سازندگی احیا می‌شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور گفت: از ابتدای‌ دولت یک تیم تخصصی شکل گرفت و مقرر شد در زمان مشخصی جهاد سازندگی احیا شود.

بالا