جهاد تبیین - ملت بیدار آنلاین

سلیمی‌نمین: روشنگری لوازم خاص خود را دارد/ چند توصیه مهم برای ورود به عرصه جهاد تبیین

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: کسانی که متولی پاسخگویی به شبهات هستند باید به این نکته توجه کنند که روشنگری هم لوازم خاص خود را دارد و اگر قرار است در این حوزه ورود کنیم باید شناخت کافی از شبهات داشته باشیم.

بالا