جهاد اسلامی: ایران تنها حامی واقعی مقاومت فلسطین است - ملت بیدار آنلاین

بالا