جنگ هیبریدی - ملت بیدار آنلاین

زارعی: جمهوری اسلامی باید در برابر اروپا وارد یک گفت‌وگوی جدی انتقادی شود

اعمال تحریم‌های جدید با بهانه‌های حقوق بشری و دفاع از آزادی و دموکراسی به هیچ‌وجه با اصول احترام متقابل همخوانی ندارد و باتوجه به این رویکردها جمهوری اسلامی باید در برابر اروپا وارد یک گفت‌وگوی جدی انتقادی شود.

بالا