جنگ شناختی - ملت بیدار آنلاین

آریان پور: مرور تاریخ گذشته در مقابله با جنگ شناختی دشمن راهگشاست

نماینده مردم مینودشت و کلاله در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مقابله با جنگ پیچیده و شناختی دشمن از تمام درس‌هایی که خوانده‌ایم، هیچ درسی به اندازه مرور تاریخ و افزایش آگاهی و تشخیص دوست و دشمن به ما کمک نمی کند.

بالا