جنگ جهانی دوم - ملت بیدار آنلاین

۷ پیش‌بینی تاریخی که به حقیقت پیوست

ژول ورن که به خاطر کتاب‌های بیست هزار فرسنگ زیر دریا (۱۸۷۰) و دور دنیا در هشتاد روز (۱۸۷۲) شهرت داشت، کتابی به نام «از زمین تا ماه» را در سال ۱۸۶۵ نوشت. داستان ورن این دستاورد را با دقت شگفت انگیزی شرح می‌دهد. او نه تنها فرود انسان روی ماه را پیش‌بینی کرد، بلکه محاسباتی را نیز انجام داد که بعداً به شکلی باورنکردنی به ارقام واقعی نزدیک بودند.

بالا