جمیله علم الهدی - ملت بیدار آنلاین

خسارات ناآرامی های اخیر در کردستان ۶۰میلیارد تومان  است؛۳ برابر رقمی که اصلاح‌طلب برای کنگره زنان تأثیرگذار برآورد کردند

برای دیپلماسی عمومی باید هزینه کرد. مگر جز این است که همین اصلاح‌طلبان همیشه فخر دیپلماسی و باز بودن باب گفتگو با کشورهای دیگر را می‌فروشند؟ مگر می‌شود سفر رفت یا مهمان خارجی دعوت کرد و هزینه‌ای نداشته باشد؟!

اولین موضع رسانه ای همسر رئیس جمهور پس از اجلاس زنان تاثیرگذار ؛ نه مردسالاری نه زن‌سالاری … صلح ایجاد کنیم

همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با یک شبکه خارجی ضمن بیان اینکه صلح با تسلیم فرق می‌کند و حمله به زنان، حمله به فرهنگ است، تأکید کرد ما در جامعه امروز نه مردسالاری نه زن‌سالاری، بلکه اتحاد نیاز داریم.

بالا