جمهوری آذربایجان - ملت بیدار آنلاین

برخی عناصر نمی‌خواهند ارتباط ایران و آذربایجان تقویت شود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اشتراکات دو کشور ایران و آذربایجان اظهار داشت: متاسفانه عناصری وجود دارند که نمی‌خواهند ارتباط ایران و آذربایجان تقویت شود در حالی که سیاست ایران هم مبتنی بر همسایه محوری است. همین مسئله ایجاب می‌کند تا ارتباط دو کشور و همکاری‌ها افزایش یابد.

بالا