جمعیت هلال احمر - ملت بیدار آنلاین

داروخانه‌ای که به نیازمندان کمک مالی می‌کند

معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از وجود ۳۲ سامانه بیمارستان صحرایی برای زمان بروز حوادث در کشور خبر داد و گفت:‌در داروخانه‌های هلال احمر به بیماران دارای مشکل مالی دارو با کمک هزینه ارائه می‌شود.

بالا