جمع‌آوری ۵۰ امضا برای اعمال ماده ۲۳۴ در مورد تعلل در تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات - ملت بیدار آنلاین

جمع‌آوری ۵۰ امضا برای اعمال ماده ۲۳۴ در مورد تعلل در تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات

نماینده مردم اصفهان در مجلس از تعلل وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: با توجه به ترک فعل صورت گرفته، اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس علیه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات با حدود ۵۰ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد تا موضوع در مجلس بررسی و پس از تصویب به قوه قضائیه ارجاع و همچنین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات به زودی به مجلس احضار می شوند و در صورت عدم اقدام لازم، شکایت نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

بالا