جلیلی: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی به تولیدکنندگان برای یافتن بازار کمک کند - ملت بیدار آنلاین

جلیلی: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی به تولیدکنندگان برای یافتن بازارهای هدف کمک کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لازمه رشد و جهش تولید، پیدا کردن بازارهای صادراتی است، افزود: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی در هر استان باید کمک کار فعالان تولید در پیدا کردن بازارهای هدف باشد.

جلیلی: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی به تولیدکنندگان برای یافتن بازار کمک کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لازمه رشد و جهش تولید، پیدا کردن بازارهای صادراتی است، افزود: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی در هر استان باید کمک کار فعالان تولید در پیدا کردن بازارهای هدف باشد.

بالا